Privacy en cookies

Siem-IT vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uiterst belangrijk en daarom respecteert Siem-IT de privacy van al haar klanten en bezoekers van deze website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Siem-IT zal bij bezoek aan deze website geen gegevens van u verzamelen en/of verwerken.

Siem-IT draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft veilig, vertrouwelijk en integer wordt behandeld.

Algemeen
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Siem-IT.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Siem-IT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

Siem-IT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
Relatiebeheer
Opsporing van onrechtmatige en/of strafbare gedragingen of pogingen daar toe gericht tegen Siem-IT haar klanten of medewerkers
Het versturen van mail

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt, verkocht of verhuurd aan derden mits dit noodzakelijk is om de betreffende overeenkomst of transactie uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of indien de wet dat vereist.

Inzage
U mag Siem-IT vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen.

Ook kunt u Siem-IT verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via informatie@siem-it.nl of telefonisch via 013-7850316.

Beveiliging
Uw gegevens zijn bij Siem-IT in veilige handen. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of diefstal.

Cookies
De website van Siem-IT maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigen van privacy statement
Siem-IT behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement en adviseert de bezoeker dit statement daarom regelmatig te bekijken.